Berharap

img20180615105948Masyarakat Ulu Idanota, Umbunasi Mengharapkan Kepada Penerintah Kabupaten Nias Selatan kiranya jalan dari Desa Tanonikoo menuju Ulu idanotae. Keadaan jalan tersebut semakin memburuk karena aliran air yang selalu  mengenangi badan jalan.

 

Iklan

MOHON PERHATIAN BUPATI NIAS SELATAN DAN KADIS PU

img20190104084849NIAS SELATAN, ULU IDANOTAE – Masyarakat Kecamatan Umbunasi dan Uluidanotae dan sekitarnya sangat mengharapkan perhatian serius dari Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Selatan Erwinus Laia untuk memprogramkan Pembangunan Jalan di Desa Damai, Desa Lawa-Lawa Luo Idanotae, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan yang menghubungkan 2 Kecamatan Yaitu Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Umbunasi.

Jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat dibeberapa Kecamatan setempat sehingga sangat dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk pembangunannya.

Dijelaskan, bahwa dijalan tersebut selama ini sering terjadi berbagai kendala terhadap masyarakat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 bila melewatinya walaupun belum pernah memakan korban jiwa.

Untuk itu, masyarakat setempat mengharapkan kepada Pemkab Nias Selatan supaya pembangunan jalan tersebut dapat menjadikan salah satu skal prioritas melalui APBD atau P-APBD TA. 2019 demi terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Marinus Hulu)

Hadiah Natal

20190101_153347BNKP Jema’at Lawa-Lawa Luo Idanotae Resort 07 menyelenggarakan Kegiatan Hari Penyambutan Kelahiran Tuhan Kita Yesus Kristus dan Penyambutan Tahun Baru. Kegiatan Natal dan Tahun Baru di isi dengan Berbagai kegiatan Menarik Seperti Vokal dan Kupon Berhadiah. Kegiatan ini dilakukan setiap Akhir Tahun. Dan untuk Kali ini ada peningkatan berbagai Kegiatan dan Jemaat beserta masyarakat sewilayah sangat Antusias dalam mengikuti Kegiatan ini. Kata Ketua Panitia (Ama Sondang Hulu) kegiatan ini terselenggarakan atas Berkat dan Dukungan Penuh Dari Masyarakat Umum.

Pada Tahun ini pemenang Kupon Berhadiah di dapat Oleh Ama Deri Hulu dengan Hadiah TV Merk Polytron 21in.

Kiranya segala Kegiatan yang telah terselesaikan menjadi kenangan dan Motivasi hidup dimasa Depan.

Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.

Penulis Marinus Hulu

Femangagŏ Niamoniŏ

IMG20190101135858JEMA’AT BNKP Lawa-Lawa Luo Idanotae, Mamalua Femanga Gŏ niamoniŏ,
Nilalua Bapak Pdt. Tugas Duha, S.Th, Femanga Gŏ ni’amoniŏ Me manga ira, Ihalõ roti Yesu, I’aohasi gõlõ Lowalangi. Ibe’e roti andrõ khõ ndra nifahaõ-Nia ba Imane, “Mitema, ba mi’a; boto-Gu da’e.”
Aefa da’õ Ihalõ mako nagu sebua, I’aohasi gõlõ Lowalangi. Aefa da’õ Ibe’e mako andrõ khõ ndra nifahaõ-Nia, ba Imane, “Mibadu dozi ami.
Do-Gu da’e si tobali fangaro gamabu’ula li Lowalangi. Do-Gu nifaduwa salahi zato ba wangefa’õ horõra.
Ya faduhu dõdõmi: Lõ sa’ae ubadu na-Gu andre irugi ginõtõ wamadu-Gu agu si bohou si fao ya’ami, ba Mbanua si Bohou khõ Nama-Gu.”
Me aefa da’õ manunõ ira, ba numalõ ira we’amõi ba Hili Zaitu.
Imane Yesu khõ ndra nifahaõ-Nia, “Bongi andre moloi ami mirõi Ndra’o; bõrõ me no tesura ba Mbuku Ni’amoni’õ: ‘Ubunu dania gubalo andrõ, ba oi muzawili ngawawa mbiribiri. ‘
Ba me no tesusugi Ndra’o mangawuli, ba ofõna mõi Ndra’o ba Galilea moroi khõmi.”
Ba imane Fetero khõ Yesu, “He larõi Ndra’ugõ sato andrõ, ba ma’ifu lõ urõi Ndra’ugõ!”
Imane khõnia Yesu, “Fondrondrongo: Bongi andre, fatua lõ miwo manu, ba no tõlu kali õfaduhu’õ wa lõ õ’ila Ndra’o.”
Imane Fetero, “He mate ndra’o awõ-U, ma’ifu wa lõ uw̃a’õ wa lõ u’ila Ndra’ugõ!” Ba fefu nifahaõ bõ’õ oi zara lamanõ wanguma’õ.
Me no aefa da’õ numalõ Yesu awõ ndra nifahaõ-Nia ba nahia sotõi Kabu Gezemane. Ba da’õ Imane khõra, “Midadao ba da’e, gasagasa we’amõi-Gu mangandrõ ba da’õ.”
Ikaoni we’amõi awõ-Nia Wetero ba darua nono Zebedai’o. Ibõrõtaigõ alangu dõdõ-Nia ba abu dõdõ.
Imane khõ ndra nifahaõ-Nia, “Abu sibai dõdõ-Gu, hulõ na mate Ndra’odo. Mi’iagõ da’e ba bõi mifõrõ awõ-Gu.”
I’arõu’õ Ia Yesu ma’ifu, ba alau Ia tou ba danõ ba wangandrõ. Imane, “He Ama, na tola akha italu’i Ndra’odo famakao si lõ tola lõ’õ Utaõgõ andrõ. Ba bõi ya’itõrõ zomasi Ndra’o, ya’alua zomasi Ndra’ugõ.”
Me mangawuli Ia khõ ndra nifahaõ-Nia andrõ, I’ila no mõrõ ira. Imane khõ Wetero, “Hadia, tebai lõ mõrõ ami awõ-Gu he ha sambua za wa’ara?
Mi’anaro ba mi’angandrõ fabõi gõna ami fanandraigõ. Omasi dõdõmi wamalua si sõkhi, ba hiza lõ fa’abõlõmi, me no sambõ fa’abõlõ nõsi.”
Ba Ifuli mõi samuza tõ Yesu mangandrõ. Imane, “He Ama, na lõ tola lõ’õ Utaõgõ wamakao andre ba tebai italu’i Ndra’o, ya itõrõ zomasi Ndra’ugõ.”
Aefa da’õ mangawuli zui Yesu, ba I’ila no mõrõ ndra nifahaõ-Nia. Abua sibai guli hõrõra ba wanukõu.
Ba Irõi zui ira Yesu, mõi Ia wangandrõ, no medõlu kali. Fagõlõ gangandrõw̃a-Nia andrõ si mane si numalõ.
Aefa da’õ mangawuli Ia zui khõ ndra nifahaõ-Nia ba Imane, “Hadia, mõrõ nasa ami ba molombase ami? Mifaigi, no irugi inõtõnia, labe’e ba danga niha si so horõ Nono Niha andrõ.
Mifaoso, mofanõ ita. Hiza! No tohare niha si manga mbõli-Gu andrõ!”
Me fahuhuo na Yesu, ba tohare Yuda, samõsa moroi ba gotalua nifahaõ-Nia. Ato niha si fao khõnia solohe fõda awõ wagado. Niha nifatenge ndra ere sebua awõ ndra satua mbanua niha Yahudi.
No i’ombakha’õ khõra dandra si manga mbõli andrõ wanguma’õ, “Niha ni’agogu bawa dania, da’õ Ia. Mira’u Ia!”
Ba me larugi naha andrõ, idõlõ ia Yuda khõ Yesu ba imane, “Ya’ahowu, Guru!” Ba i’ago mbawa Yesu.
Imane Yesu, “He talifusõ, hana wa so’õ ba da’e!” La’ondrasi Yesu niha sato andrõ ba wondra’u Ya’ia.
Samõsa ba gotalua nifahaõ Yesu andrõ zodõbi fõda, ba ifalisi zawuyu gere sebua andrõ faoma fõdania irege aetu dalinga.
Imane khõnia Yesu, “Saembugõ wõdamõ andrõ, bõrõ me dozi niha sangoguna’õ fõda mate ia dania ba wõda.
Hadia miwalinga tebai U’andrõ khõ nama-Gu ba wa’alio zi felendrua ngawawa mala’ika?
Na si manõ, hewisa tola alua zi mane si so ba Mbuku Ni’amoni’õ, ya’ia wa lõ tola lõ’õ alua zi mane da’e?”
Imane Yesu ba niha sato andrõ, “Mõi ami ba wondra’u Ya’o, andrõ wa mi’ohe wõda awõ wagado, hulõ na samarukhu Ndra’odo andre? Ero ma’õkhõ mamahaõ Ndra’o ba Nomo Lowalangi, ba hana wa lõ mira’u-Do?
Fefu zalua andre, ba lõ tola lõ’õ alua, ena’õ alua nisura ndra sama’ele’õ bakha ba Mbuku Ni’amoni’õ. ” Me no aefa da’õ oi zara moloi ndra nifahaõ-Nia larõi Yesu.
Me no lara’u Yesu, la’ohe Ia ba nomo Gayafa, ere sebua. Ba da’õ no owulo ndra sangila amakhoita awõ ndra satua mbanua niha Yahudi.
Me inõtõ da’õ i’o’õ Yesu moroi ba zarõu Fetero irugi golayama gere sebua andrõ. Mõi bakha Wetero ba golayama, dumadao ia ba gotalua zanaro. Omasi ia i’ila hewisa lualua dania da’õ fefu.
Ira ere sebua awõ zangetu’õ huku andrõ la’alui sasi sofaya ena’õ tola la’etu’õ huku famunu khõ Yesu.
Ba sambua lõ lasõndra zi tobali lohelohe, hew̃a’ae no ato niha si tobali sasi sofaya. Ba gafuriata, darua niha si mõi fõna.
Lamane wanguma’õ, “No iw̃a’õ niha andre, ‘Tola Ududugõ Nomo Lowalangi, ba Ufuli Ufazõkhi ba zi tõlu ngaluo!'”
Lõ manõ hedehede Yesu, “Hadia lõ Õtema li wangadura andrõ nitandrõsaigõ khõ-U?”
Ba lõ manõ hedehede Yesu. Samuza tõ muhede gere sebua andrõ imane khõ-Nia, “Ba dõi Lowalangi sauri, w̃a’õ khõma hadia Ya’ugõ Razo Sangorifi, Ono Lowalangi?”
Imane Yesu, “Si manõ wanguma’õu. Ba mitõngõni: I’otarai da’e ba mi’ila dania Nono Niha andrõ dumadao ba gambõlõ Lowalangi si lõ ambõ fa’abõlõ, ba tohare Ia dania ba dete lawuo!”
Isika nukhania Ere sebua andrõ, imane, “No i’o’aya Lowalangi! Lõ moguna sa’ae sasi. No mirongo wango’aya-Nia andrõ.
Iada’e, hewisa gera’erami?” Latema li, “No fasala Ia, lõ tola lõ nibunu Ia.”
Ladiloi mbawa Yesu, ba labõzi Ia. So gõi zamalisi bawa-Nia,
lamane, “Tandraigõ ombakha’õ khõma, he Razo Sangorifi! Haniha zamalisi bawa-Mõ?”
No mudadao baero ba golayama Wetero. Samõsa ba gotalua zawuyu ira alawe khõ gere sebua zangondrasi Fetero. Imane khõnia ira alawe andrõ, “Hadia, tenga gõi ya’ugõ samõsa zi faofao awõ Yesu andrõ banua Galilea?”
Itimbagõ wehede andrõ Fetero fõnara imane, “Hadia niw̃a’õu, lõ aboto ba dõdõgu?”
Aefa da’õ mõi ia ba mbawa ndruhõ golayama. So ndra alawe bõ’õ sangila Fetero, ba imane ba niha si so ba da’õ, “Niha andre gõi zi faofao khõ Yesu banua Nazareta andrõ.”
Ifuli itimbagõ Fetero, fahõlu ia imane, “Sindruhundruhu lõ u’ila niha andrõ!”
Lõ ara aefa da’õ la’ondrasi Wetero niha si so ba da’õ, lamane khõnia, “Sindruhu, samõsa ndra’ugõ ba gotaluara. Oroma da’õ ba wehedeu.”
Ifuli mõi ba hõlu Wetero imane, “Sindruhundruhu, lõ u’ila niha andrõ!” Ba ginõtõ da’õ miwo manu.
Itõrõ tõdõ Wetero niw̃a’õ Yesu khõnia, me Imane, “Fatua lõ miwo manu, tõlu kali õfaduhu’õ wa lõ õ’ila Ndra’odo. “

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Merugikan Masyarakat Miskin

Nias Selatan.
IMG20180312103417Dana Bantuan yang diterima oleh Masyarakat Desa Damai, Lawa-Lawa Luo Idanotae Kecamatan Ulu Idanotae dan Desa Sinar Helaowo, Gunung Gabungan Kecamatan Gomo tanda tanya. Saluran bantuan datang dari Dinas langsung ke masyarakat tanpa diketahui oleh masyarakat lainnya. Seakan inilah Bantuan Yang datangnya dari langit turun ke bumi. Pengajuan Pernah dilakukan Oleh Pemerintahana Desa dengan mendata dan mengajukan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat. Namun semua itu gagal dan tidak ada balasan dari pihak atas. Kini masyarakat Kaget mendengar dan melihat masyarakat yang menerima Bantuan dengan nilai uang yang dititip di rekening 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan telah diitarsfer ke rekening UD. Karena, sesuai aturan yang disarankan oleh Pemerintah katanya “Penerima tidak boleh menangani uang secara Kontan, wajib dikeloka oleh UD”. Sementata hampir seluruh masyarakat Penerima itu adalah Keluarga Mampu (ada yang rumahnya beton, seng). Kami masyarakat lainya merasa dirugikan dan keluarga miskin merasa haknya telah dirampas. Pengaduan tak wajar kami lakukan karena kami masyarakat kecil tahu dan yakin bahwa negara kita adalah negara hukum yang berprinsip mewujudkan kesejahtetaan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa memandang warga dari sudut apapun. Kiranya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Penegak Hukum segera meninjau Lokasi dan mekajuka pemeriksaan yang benar dan sesuai dan segera mengembalikan hak masyarakat miskin.
Kami mohon Kepada Bapak Kapolres Nias Selatan untuk memanggil dan memeriksa Seluruh Penerima Bantuan ini dan melakukan peninjauan Lokasi serta meminta foto keadaan rumah yang lama dengan disaksikan oleh Bapak Camat, Kepala Desa dan Seluruh masyarakat wilayah setempat. Karena kuat kami yakini bahwa Penerima bantuan ini adalah tidak layak menerima bila berpedoman pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bantuan ini dilakukan secara sepihak antara Penerima dan oknum korporasi, dimana nana Penerima besar anggaran tidak diketahui oleh publik. Dan menurut pengakuan bahwa Penerima hanya menerima, Material dengan harga dibawah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Dan sampai saat ini masih ada yang belum melaksanakan fisik dana bantuan tersebut. Ada yang beralasan bahan yang diterima belum lengkap sesuai kebutuhan, ada juga yang beralasan bahwa dana bantuan ini tidak ada pertanggungjawabannya.
Bardasarkan UUDR I yang mengatur tentang HAM bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahteta lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Penulis Marinus Hulu.

Nasib Masyarakat

Sekarang masyarakat sangat mengeluh dengan Ambruknya Jembatan Di Gido Kabupaten Nias. Kita akui ini memang bukan urusan atau wilayah Nias Selatan. Tapi, dijalur ini termasuk kunci utama kehidupan masyarakat Nias Selatan. Kiranya Bapak DPR RI, DPR Propinsi bersama dengan DPR Kabupaten yang sedang menjabat jabatan, ikut campur ambil kebijakan demi memperlancar arus jalan sehingga Ekonomi masyarakat Nias Selatan Tetap stabil.

Dari sejak ambruknya Jembatan ini Kebutuhan terutama BBM sangat susah didapat. Sudah saatnya Bapak-Bapak berbuat cari jalan terbaik. bila tidak jelas dengan keadaan Jembatan ini yang masih belum juga stabil kami masyarakat mejadi korban utama.

IMG_20181224_151957Penulis Marinus Hulu.

Nasib Perangakat Desa

IMG_20181209_115340Pekerjaan dan Jabatan adalah sesuatu hal yang Penting dan di Idam-Idamkan oleh semua orang. Demi mengurangi angka kemiskinan Pemerintah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat dengan disesuaikan pada taraf Pendidikan. Semuanya itu adalah hal wajar dan tidak asin lagi. Namun pada saat ini seperti yang dialami oleh Pejabat Kecil khusunya Perangkat Desa yang telah bekerja sesuai dengan TUPOKSI masing-masing sebagai kaki tangan Pemerintah Pusat. Yang Patut disukuri dan dihargai sekarang ini adalah dimana berbagai Program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah dana yang sangat besar untuk Kesejahteraan rakyat dengan mendanai Desa dengan Dana yang jumlahnya cukup besar.

Pejabat Kecil Desa tentu wajib melaksanakan Tugasnya dengan benar dan Penuh tanggungjawab menyelamatkan uang Negara dan mensejahterakan rakyatnya. Sayangnya mereka hanyalah sebatas sebagai pelakasana. Dimana yang selalu mereka mohon selama ini kepada Pemerintah untuk menyesuaikan Penerimaan Honor/Upahnya seperti halnya Jabatan Kepala Desa dengan Upah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan, Sekdes 75% dan Perangkatnya 50% dari penghasilan pimpinan dan BPD 30% dari jumlah Honor Aparat seluruhnya. Pada hal tanggungjawab ini bukanlah hal yang kecil, sempat salah dalam pelaksanaanya tentu Pintu Penjara telah terbuka bagi mereka. Dengan honor yang mereka terima selama ini tidak sesuai dengan tanggungjawabnya bahkan tidak mencukupi kebutuhanya tentu hal ini bisa menimbulkan terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran. Jabatan dan Tanggungjawab mereka tidak beda dengan pejabat lainya. Mereka juga sebagai pemimpin dan penanggungjawab diwilahnya mereka bisa membuat Peratuan demi Keamanan , ketertiban dan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut UU Negara Republik Indonesia Tentang “Hak Asasi Manusia” Pasal 28 D ayat 2 mengatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Tapi Sampai saat ini belum juga terkafer.

Baru-baru ini sering terjadi pemberhentian dan pencopotan Jabatan dan Pekerjaan dikalangan Pemerintah Desa dengan alasan habis masa jabatan maka perlu dilakukan Penjabatan yang dilimpahkan kepada Pegawai Negeri Sipil. Masyarakat sering bertanya dan berkata sendiri, sudah PNS ditambah lagi Jabatan sebagai Pejabat walau hanya bersifat sementara, seakan masyarakat dan Perangkat lain tidak layak dan tiada guna. Bahkan PNS Penjabat pun bisa diberhentikan dengan Menetapkan Penjabat Baru yang juga dari Kalangan PNS.

Perangkat Desa Juga adalah Mitra antara Pemerintah Dan Masyarakat. Perangkat Desa mampu menjaga dan memperbaiki jarak anatara Pemeribtah dengan Masyarakat.

Keluhan Perangkat Desa ini, kiranya ada Pertimbangan dari Pemerintah Pusat. Penuis Marinus Hulu